GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I, II E III FASCIA PERSONALE DOCENTE VALIDE PER L’A.S. 2022-2023

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DI ISTITUTO DI I, II E III FASCIA -PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023

– GRADUATORIA_ISTITUTO_AA25_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A049_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB1__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AC25_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_EEEE_TAB2__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A030_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB8__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AB25_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AC56_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AC25_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A023_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A028_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADEE_TAB7__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A022_TAB4__III_FASCIA.pdf
– Graduatoria_mdefinitiva_I_fascia_-PRIMARIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A049_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB7__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A060_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AG56_TAB4__III_FASCIA.pdf
– Pubblicazione_graduatorie_definitive_di_I-II_e_III_fascia_di_istituto_valide_per_l_a.s._2022-2023_signed.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A022_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB7__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AJ56_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_B001_TAB6__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AAAA_TAB2__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AI56_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A030_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADMM_TAB8_III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AA25_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AB25_TAB4__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_ADAA_TAB8__III_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_A001_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_AJ56_TAB3__II_FASCIA.pdf
– GRADUATORIA_ISTITUTO_EEEE_TAB1__II_FASCIA.pdf
– Graduatoria_di_istituto_I_Fascia_-INFANZIA.pdf